Дума Описание
хвърчешком нареч. С голяма скорост, с хвърчене; много бързо.