Дума Описание
хвойна мн. хвойни, ж. Нискостеблено иглолистно растение с червеникави топчести плодове. // прил. хвойнов, хвойнова, хвойново, мн. хвойнови.