Дума Описание
хватка мн. хватки, ж. 1. В спортната борба — начин за хващане на противника, специална позиция. Ловка хватка. Прилагам различни хватки. 2. Разг. Количество от нещо, захванато наведнъж с една ръка. Хватка трева. 3. Прсн. Разг. Хитрост, шмекерия, тънкост.