Дума Описание
хвалипръцко мн. хвалипръцковци, м. Разг. Пренебр. Самохвалко.