Дума Описание
хвалебствие мн. хвалебствия, ср. Публична похвала; хвалба (във 2 знач.). В словото му имаше само хвалебствия.