Дума Описание
хвалба мн. хвалби, ж. Разг. 1. Хвалене, похвала. Чухме големи хвалби за него. 2. Пренебр. Нескромно изтъкване на съмнителни достойнства, заслуги. Стига с тези хвалби.