Дума Описание
хатър само ед. Разг. 1. Угода, удоволствие. За твой хатър оставам. 2. Воля, желание, изискване. Всички се съобразяваха с неговия хатър. 3. Проявено внимание, почит, уважение. За хатър на белите му коси. • Не скършвам/прекършвам хатъра. Разг. Не се противопоставям на желанието. • Струвам хатър. Диал. Отнасям се благосклонно към някого.