Дума Описание
хасе мн. хасета, ср. Вид тънка, обикн. памучна тъкан, използвана предимно за ушиване на спално бельо. Възглавница от хасе. // прил. хасен, хасена, хасено, мн. хасени.