Дума Описание
хас неизм. • Има си хас. Разг. Възможно ли е.