Дума Описание
харта мн. харти, ж. Название на документ — споразумение с особена обществена значимост, често в междудържавните отношения. Харта за правата на човека.