Дума Описание
хармония мн. хармонии, ж. 1. Приятно съчетание на едновременно звучащи тонове; благо-звучие. Гласовете им са в хармония. 2. Съгласуваност, съразмерност между частите на цялото. Хармония в пропорциите на сградата. 3. Приятно съчетание на цветове. Црехата беше пъстра, но цветовете и бяха в невероятна хармония. 4. Прен. Съгласие, разбирателство, единомислие. В дома им цареше хармония. • В хармония. В съответствие, в съгласие, в съзвучие.