Дума Описание
хармоника мн. хармоники, ж. Музикален инструмент с прикачена на мях клавиатура, подобен на акордеон.