Дума Описание
харем мн. хареми, (два) харема, м. 1. Всички жени на един мъж в страни с многоженство. Водя харема си. 2. Женски помещения в къща на многоженец. В харема не влизат външни хора. 3. Прен. Разг. Ирон. Колектив от много жени само с един или няколко мъже. Поведох харема на кафе. // прил. харемски, харемска, ха-ремско, мн. харемски.