Дума Описание
хардуер само ед. Спец. Материалната част, апаратурата на компютър.