Дума Описание
хард неизм. Като прил. Твърд, корав, як, силен, стабилен; тежък, суров.