Дума Описание
характеристика мн. характеристики, ж. 1. Писмено или устно проявяване на характерните особености на някого или на нещо. Речева характеристика. 2. Официален документ с отзив за трудовата, обществената и др. дейности на човек. Трябва ми характеристика за постъпване на работа.