Дума Описание
характерен характерна, характерно, мн. характерни, прил. 1. Който е присъщ, който характеризира. Характерна за него усмивка. Характерно за епохата облекло. Характерно държание. 2. Който има специфични черти, рязко отличаващи го особености. Характерен глас. // нареч. характерно. // същ. характерност, характерността, ж.