Дума Описание
хапка мн. хапки, ж. 1. Количество храна, което се лапа и се гълта наведнъж. Хапка по хапка. 2. Жарг. Хапване, хранене. 3. Жарг. Събиране, на което има и храна; гощавка. Отиваме на хапка.