Дума Описание
хаотически хаотическа, хаотическо, мн. хаотически, прил. Хаотичен. // нареч. хаотически.