Дума Описание
хаотичен хаотична, хаотично, мн. хаотични, прил. Който е в хаос; объркан, безреден, безразборен. Хаотични мисли. // нареч. хаотично. // същ. хаотичност, хаотичността, ж.