Дума Описание
хаос само ед. Бъркотия, безпорядък, безредие. Преди заминаване във всяка къща настъпва хаос.