Дума Описание
ханъма мн. ханъми, ж. Женена туркиня; кадъна.