Дума Описание
ханджийка мн. ханджийки, ж. 1. Жена ханджия. 2. Съпруга на ханджия.