Дума Описание
хандбал само ед. Колективна спортна игра с топка, която се прехвърля с ръце, за да се вкара в противниковата врата.