Дума Описание
хамелеон мн. хамелеони, (два) хамелеона, м. 1. Тропически гущер, който променя цвета си, приспособявайки го към околната среда. 2. Прен. Човек, който се нагажда според обстоятелствата; безпринципен, конюнктурен човек. // прил. хамелеонски, хамелеонска, хамелеонско, мн. хамелеонски. // същ. хамелеонство, ср. (във 2 знач.). // същ. хамелеонщина, ж. (във 2 знач.).