Дума Описание
хамалувам хамалуваш, несв. 1. Пренасям на гръб багаж, мебели и др. тежки товари. Хамалувам на доковете. 2. Прен. Върша тежка и неблагодарна работа срещу ниско възнаграждение.