Дума Описание
хамалин мн. хамали, м. Човек, който хамалува (в 1 знач.); носач. // прил. хамалски, хамалска, хамалско, мн. хамалски. • Хамалска работа. Тежка обща, техническа работа, в която се влагат много сили.