Дума Описание
халюцинация мн. халюцинации, ж. Лъжливо видение, възприемано като реалност обикн. поради нервно разстройство.