Дума Описание
халтура само ед. Разг. 1. Работа, извършена недобросъвестно, небрежно, за пари, както и резултатът от нея. Това не е театър, а халтура. 2. Странична работа за допълнителни средства. Работя халтура, защото парите не стигат. // прил. халтурен, халтурна, халтурно, мн. халтурни.