Дума Описание
халосен халосна, халосно, мн. халосни, прил. За патрон, снаряд — който гърми, а не стреля и не убива. Халосни патрони.