Дума Описание
хале мн. халета, ср. Голямо закрито помещение с висок таван за излагане, производство и складиране на стоки. Търговско хале.