Дума Описание
халал нареч. • Халал да (ти) е. Давам, подарявам без съжаление, от сърце.