Дума Описание
хала мн. хали, ж. 1. Митично същество, което носи бури, ветрове; змей. 2. Природна стихия; буря. Халата фучи навън. 3. Прен. Разг. Силен човек. Тая хала се развъртя и на полето не остана нито сноп. 4. Прен. Пренебр. Разг. Човек, който яде без мярка. Каквато е хала, за минути помете всичко от масата.