Дума Описание
хал халът, хала, само ед., м. Разг. Състояние, положение. Добър ти е халът.