Дума Описание
хайлайф само ед. Висшето общество и животът, който то води. Хайлайфът на обществото. // прил. хайлайфен, хайлайфна, хайлайф-но, мн. хайлайфни. Хайлайфно обкръжение.