Дума Описание
хайка мн. хайки, ж. 1. Организирано преследване на дивеч. Хайка за вълци. 2. Група, която организира такова преследване. Многобройна хайка. 3. Прен. Преследване на хора заради техни убеждения.