Дума Описание
хайде част. 1. За подбуда към действие или движение, подкана или за усилване на подбуда, подкана. Чети! Хайде, започвай! Хайде, закъсняваме! 2. За възражение, несъгласие. Хайде, не ме будалкай! Хайде, хайде, не ме лъжи! 3. За снизхождение или примирение. Евтино ти го давам, ама хайде! • Хайде де! Като междум. За израз на силно недоволство и несъгласие. Пише се голям началник, ще ме наказва! Хайде де!