Дума Описание
хаир само ед. Разг. Добро, благодеяние, благополучие. Голям хаир. Хаир да не видиш.