Дума Описание
хазяин мн. хазяи, м. Собственик, стопанин на жилище или др. помещение, дадено под наем, по отношение на наемателя; наемодател. // прил. хазяйски, хазяйска, хазяйско, мн. хазяйски. Хазяйско дете.