Дума Описание
хазарт само ед. 1. Игри и развлечения, при които се залагат пари; комар. 2. Прен. Необмислена, рискована постъпка. // прил. хазартен, хазартна, хазартно, мн. хазартни. Хазартна игра.