Дума Описание
хазаин мн. хазаи, м. Хазяин. // прил. хазайски, хазайска, хазайско, мн. хазайски.