Дума Описание
хава само ед. 1. Остар. Време, състояние на атмосферата. 2. Разг. Ситуация, положение, състояние, настроение. Каква е хавата в училище? 3. Жарг. Младежка танцова забава.