Дума Описание
ха част. Разг. 1. За подбуда към действие или за усилване на подбуда. Ха, ха, дий! Ха вземи го, няма да ти се счупят ръцете! 2. Тъкмо, без малко, аха, (във 2 знач.). И той — ха да се строполи на пода, хванах го здраво! • Ха-ха. Съюз. 1. За съотнасяне на редуващи се действия или възможности. Ха нагоре, ха надолу, та право срещу мене! 2. За съотнасяне на взаимнозависими действия. Ха си тръгнал, ха съм те претрепал!
ха междум. 1. За изразяване на силна изненада. Ха, гледай какво става там! 2. За израз на закана, недоволство. Ха, само ти се намери такъв многознайник! Да му се не види и работата, ха!