Дума Описание
фишек мн. фишеци, (два) фишека, м. 1. Истор. Саморъчно приготвен патрон, който се пълни с барут, сачми и др. 2. Разг. Завити в хартия еднакви монети, прилепени плътно една до друга така, че да наподобяват цилиндрична форма.