Дума Описание
фиш фишът, фиша, мн. фишове, (два) фиша, м. 1. Малко листче с определен размер, което може да съдържа сведения от различно естество, обикн. необходими за научна работа. Библиотечен фиш. Пиша примери върху фиш. 2. Листче, с което се участва в спорт-тото. Попълвам фиш.