Дума Описание
фитотерапия само ед. Лечение, терапия с билки, с растения.