Дума Описание
фитнес само ед. Бодрост, поддържане на добра форма. • Фитнесцентър/фитнесзала. Център/зала за поддържане на добрата форма чрез физически упражнения с/на различни уреди.