Дума Описание
фитил мн. фитили, (два) фитила, м. 1. Шнур, памучна лента, усукани конци и др., натопени в газ, олио или друга течност, намазани с восък, парафин и др., за да светят. Издърпвам фитила на лампата. 2. Горящ шнур за възпламеняване на заряди, взривове от разстояние. Запалих фитила и избягах. 3. Усукана марля или друга материя, напъхана в рана за изтегляне на гнойта от нея. • Запалвам фитила (на някого). Разг. Подстрекавам към някаква дейност. • Пускам фитил/фитили. Разг. Подстрекавам, подбуждам.