Дума Описание
финанси само мн. 1. Държавните парични средства и системата за тяхното събиране и разпределяне. Министерство на финансите. 2. Пари. Трудно се справяме с финансите. // прил. финансов, финансова, финансово, мн. финансови. Финансова година.