Дума Описание
финал мн. финали, (два) финала, м. 1. Заключителна част, последен етап; край. Участвам във финалите по футбол. Финал на пиесата. 2. Място, където приключва скоростно спортно състезание. Насочвам се към финала. // прил. финален, финална, финално, мн. финални. Финално бягане.